Menu
Fonts > Ek Mukta Medium

Ek Mukta Medium font

Preview text
Ek Mukta Medium font

See this font in action: